banner
Forum Guests
  • Ben Bingham Ben Bingham Chief Representative, Asian Development Bank Beijing Representative Office
  • Wang Qiang Wang Qiang Deputy General Manager of Sichuan Aerospace Tuoxin Basalt Industrial Co., Ltd.
  • Du Ping Du Ping Secretary General of the National 13th Five-Year Plan Committee
  • Zhang Ga Zhang Ga Media Art Curator
  • Meng Xianwei Meng Xianwei Founder of Qingdao Xihai Art Bay Project
  • Qiao Zhibing Qiao Zhibing Founder of Shanghai Oil Tank Art Center